Lyriklördag V

På mitt eget bibliotek plockade jag på mig en för mig helt okänd bok, Vikram Seths Summer Requiem: a book of poems. Språket är vackert och speciellt. Stämningen är – som sig bör i ett rekviem – melankolisk och lugn, som en soldisig sensommardag när sommaren redan nästan är över, det doftar torrt gräs och tunga lövmassor snarare än blommor. De flesta diktena i Summer Requiem är långa och inte helt lätta att ta till sig, men då och då blänker något till och talar rakt till mig. Såsom detta utdrag ur titeldikten:

I have so carefully mapped the corners of my mind
That I am forever waking in a lost country.

Jag får en känsla av en förlorad värld – ibland också av En förlorad värld, det vill säga Brideshead Revisited. Dels finns minnena, sorgerna, förlusten av kärleken, dels finns Oxford.

En av de mera lättillgängliga dikterna i samlingen är Not now, not soon, någonstans mellan sorgsen och hämdlysten:

Not now, not soon, but not too far,
May you not still be as you are,
Untouched by love for any being,
Unsearable, unstung, unseeing.
May you know love, and may it be,
Returned to you as willingly.
If not, well, may you love in vain,
And know, if not that joy, this pain.

.