Crainquebille

I allmänhet har jag läst en novell och sedan funderat på hur den ska passa in i novellutmaningen. Häromdagen gjorde jag tvärtom och plockade ner Franska berättare ur hyllan för att läsa en novell i kategori 1: Läs en novell av en fransk författare. Franska berättare är en Prisma-antologi från 1961 redigerad av Sven Stolpe, som har varit hyllvärmare i många år. Jag tittade lite håglöst på titlarna i den och noterade i förbifarten att Stolpe inte plockat med en enda kvinna i urvalet och funderade småaktigt på om det har att göra med att han var katolik, eller annars bara för att han var en konservativ gammal stöt…

Hursomhelst så skulle jag läsa en historia, men kunde inte bestämma mig för en. Andra kattslaven fick välja åt mig och valde då ”Crainquebille” av Anatole France, för det fantastiska namnets skull. Det visade sig vara en novell där intrigen handlar om en grönsakshandlare vid namn Crainquebille som blir arresterad och dömd för ett missförstånd och därmed så småningom går under, men berättelsen har långa, funderande utvikningar om makt och rättvisa, den underliggande idén är att visa hur maktlös den lilla, oartikulerade människan är mot systemet.

Det är en frustrerande text att läsa, dels för att alla personer i den är så osympatiska och oresonliga, dels på grund av de långa utläggningarna. Tematiskt påminner den mig om Michael Kolhaas av Kleist, enligt vad jag minns av den, det är länge sen jag läste den. Där finns också samma långsamma, obönhörligt nedåtgående spiral, som inte skulle behöva gå nedåt, om de inblandade vore lite mera resonliga. Väldigt realistiskt, är jag rädd, men frustrerande.