Lizzie Borden vs Cthulhu = sant

Den här boken bara måste jag läsa:

[A]t its core, Maplecroft is about Lizzie Borden fighting Cthulhu with an axe. Or, if you prefer: It’s a 19th century epistolary love letter to Dracula, by way of Lovecraft.

Jag brukar läsa John Scalzis blogg emellanåt, han är smart och rolig. Dessutom är han generös nog att låna ut sin blogg ibland åt gästbloggande författare. Cherie Priests presentation av sin bok Maplecroft var väldigt lockande. Jag menar, jag gillar skräck – speciellt gotisk skräck – och en bok som kombinerar ett olöst historiskt kriminalfall och den namnlösa fasans mästare måste ju vara läsvärd, inte sant?