I can haz publicerad artikel :-)

Mina trogna läsare minns att jag var på konferens i augusti (bloggat här och här). Nu har min kollega och jag utgående från konferenspresentationen (som vi också gjorde tillsammans) författat en artikel till Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education. En alldeles äkta publikation – vi har en publicerad artikel i en facktidskrift :eyes: Jag känner mig väldigt mallig :queen: (Artikeln ”Services and library space designed for various learner groups: Case Kaisa House at the University of Helsinki” kan läsas här).